Ekologiczna przyszłość rolnictwa

zborze

Bycie eko stało się bardzo trendy. Nie chodzi tu jednak tylko o modę. Rośnie świadomość społeczeństwa, że zdrowie i komfort ściśle zależy od środowiska i tego, co jemy. Zwiększa się zatem zapotrzebowanie na ekologiczną żywność. Ludzie zaczynają zwracać się na powrót ku naturze. Wymusza to na koncernach i sektorze rolnictwa prozdrowotny kierunek działania. Odwrót od chemizacji jest nadzieją na lepszą przyszłość.

Zadaniem Unii Europejskiej jest odpowiedzenie na nowe zapotrzebowanie konsumentów. UE ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwu oraz prosperujące ekonomicznie rozwiązania dla rolników. To właśnie rolnicy są gospodarzami ziemi. Dlatego też powinni mieć odpowiednie narzędzia, aby utrzymać dobry stan gleb, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierzęcy.

Z powyższych powodów zwrócono się ku biologizacji, jako przyszłości rolnictwa, zdrowia i zadowolenia społeczeństwa. Biologizacja może odwrócić i już odwraca straty  zasobów naturalnych ziemi, jakie spowodowała chemizacja.